Fale connosco
Minimizar
Enviar

 
 My Profile
Minimizar
Profile Avatar
mamad
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******

 

از محدودیت ها و چالش هایی که در سقف  پارچه ای متحرک در مقایسه با سقف پارچه ای ثابت وجود دارد موارد زیر را بیان کرد:

  • فرم های طراحی شده برای سقف های متحرک پارچه ای محدود بوده است چرا که مکانیزم حرکتی این سقف متحرک پارچه ای به صورت فضای هندسی منظم به شکل مربع و مستطیل است و مانند سقف های پارچه ای ثابت از تنوع فرم در طراحی برخوردار نیستند
  • مقاومت سقف پارچه ای اتوماتیک در برابر طوفان و بادهایی با شدت ۶۰ کیلومتر بر ساعت است. بنا براین در برابر طوفان و باد هایی که با سرعت های بالاتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت باشند این سایبان پارچه ای آسیب خواهد دید از این رو در مقایسه با سایه بان پارچه ای ثابت، مقاوت بسیار کمتری در برابر وزش باد خواهند داشت.
  • مقاومت سقف پارچه ای برقی در برابر برف در حدود ۷۰ کیلوگرم بر مترمربع است از این رو این سقف متحرک پارچه ای در مناطقی که بارش برف بالاست مناسب نخواهد بود بنابر این مقاومت این سازه متحرک در مقایسه با سازه پارچه ای ثابت بسیار پایین است.

 

روغن افزایش رشد مو
گردشگری و توریسم روسیه

جاذبه های توریستی اندونزی
عکس پروفایل دخترانه

 


http://cuddetalk.com/member.php?7101-amirs
http://dark-age.com/forum/member.php?9715-najmi
https://www.animeleague.net/forum/member.php?106973-najmi
http://4glte.vn/member.php?u=14253
http://forsakenforum.de/member.php?47379-najmi
http://ffnet.net/forum/member.php?u=9615
http://forum.eastmans.com/member.php/14085-parhamsh
http://forum.entitygaming.com/member.php?11029-parhamsh
http://www.maidireborsa.it/member.php?486199-tarhsaz
http://forum.muhanoiss6.com/member.php?u=3663
http://forum.goaudio.su/member.php?123567-tarhsaz
http://forum.hnkvz.hr/member.php?u=3117
http://forum.misawa.de/member.php/2323-tarhsaz
https://www.bdc-mag.com/forum/members/tarhsaz.113509/
http://www.volvoxc.com/forums/member.php?63309-tarhsaz
http://www.shadowera.com/member.php?100212-tarhsaz

 My Profile
Minimizar
Profile Avatar
mamad
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******

 

از محدودیت ها و چالش هایی که در سقف  پارچه ای متحرک در مقایسه با سقف پارچه ای ثابت وجود دارد موارد زیر را بیان کرد:

  • فرم های طراحی شده برای سقف های متحرک پارچه ای محدود بوده است چرا که مکانیزم حرکتی این سقف متحرک پارچه ای به صورت فضای هندسی منظم به شکل مربع و مستطیل است و مانند سقف های پارچه ای ثابت از تنوع فرم در طراحی برخوردار نیستند
  • مقاومت سقف پارچه ای اتوماتیک در برابر طوفان و بادهایی با شدت ۶۰ کیلومتر بر ساعت است. بنا براین در برابر طوفان و باد هایی که با سرعت های بالاتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت باشند این سایبان پارچه ای آسیب خواهد دید از این رو در مقایسه با سایه بان پارچه ای ثابت، مقاوت بسیار کمتری در برابر وزش باد خواهند داشت.
  • مقاومت سقف پارچه ای برقی در برابر برف در حدود ۷۰ کیلوگرم بر مترمربع است از این رو این سقف متحرک پارچه ای در مناطقی که بارش برف بالاست مناسب نخواهد بود بنابر این مقاومت این سازه متحرک در مقایسه با سازه پارچه ای ثابت بسیار پایین است.

 

روغن افزایش رشد مو
گردشگری و توریسم روسیه

جاذبه های توریستی اندونزی
عکس پروفایل دخترانه

 


http://cuddetalk.com/member.php?7101-amirs
http://dark-age.com/forum/member.php?9715-najmi
https://www.animeleague.net/forum/member.php?106973-najmi
http://4glte.vn/member.php?u=14253
http://forsakenforum.de/member.php?47379-najmi
http://ffnet.net/forum/member.php?u=9615
http://forum.eastmans.com/member.php/14085-parhamsh
http://forum.entitygaming.com/member.php?11029-parhamsh
http://www.maidireborsa.it/member.php?486199-tarhsaz
http://forum.muhanoiss6.com/member.php?u=3663
http://forum.goaudio.su/member.php?123567-tarhsaz
http://forum.hnkvz.hr/member.php?u=3117
http://forum.misawa.de/member.php/2323-tarhsaz
https://www.bdc-mag.com/forum/members/tarhsaz.113509/
http://www.volvoxc.com/forums/member.php?63309-tarhsaz
http://www.shadowera.com/member.php?100212-tarhsaz

EB1/PE de Tabua